Skrb za okolje

 

Podjetje I-Les Iskra d.o.o. je za zagotavljanje transparentnosti poslovanja in sledljivosti lesa od lastnika lesa do končnega uporabnika pridobilo certifikat FSC®, ki ga vsako leto pod nadzorom mednarodnih inšpektorjev FSC® tudi obnavlja.
FSC® (Forest Stewardship Council) je mednarodna organizacija, ki v Evropi vzpostavlja mednarodni sistem certificiranja gozdov.

Certifikat FSC®FSC