Modernizacija proizvodnje za lesno predelavo listavcev v masivne plošče za pohištveno industrijo

 

Naziv operacije: Modernizacija proizvodnje za lesno predelavo listavcev v masivne plošče za pohištveno industrijo.
Cilji operacije: Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, vstop polproizvoda, ki je predmet operacije na tržišče in izvedba ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov oz. Vpliv operacije ter polproizvoda na snovno in energetsko učinkovitost(poraba materiala/surovin/energije).
Rezultati in namen operacije: Na podlagi te operacije se bo močno povečala produktivnost, saj bo postavljena nova najsodobnejša avtomatizirana linija. Veliko višji bo tudi izkoristek materialov, od hlodovine pa vse do končnega proizvoda. Poleg tega bo na podlagi operacije uveden nov produkt- termično obdelane troslojne plošče, ki so še posebej primerne za izpostavljene lege. Bistvenega pomena, pa je, da se bo celoten proizvodni proces izvajal v sozvočju z naravo, na okolju prijazen način.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

Naložbo sta sofinancirali Evropska unija in Republika Slovenija.FSC